Nghiên cứu chung với các trường đại học

ĐỂ KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG CỦA NMN, ABE YOANDO PHARMACEUTICAL KHÔNG CHỈ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THÔ CHO NGHIÊN CỨU MÀ CÒN TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU CHUNG VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NHẬT BẢN.

Đại học Tokushima

 • Viện nghiên cứu

  Khoa Khoa học và Kỹ thuật Xã hội và Công nghiệp, Đại học Tokushima

 • Thời gian nghiên cứu

  26 Tháng Năm, 2022 - nay

 • Nghiên cứu viên chính

  Giáo sư Yoshihiro Uto (Tiến sĩ Kỹ thuật)

Đại học Shizuoka

 • Viện nghiên cứu

  Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học Shizuoka

 • Thời gian nghiên cứu

  Tháng Tám 1, 2022 - nay

 • Nghiên cứu viên chính

  Phó Giáo sư Tetsuya Hosooka (Tiến sĩ Y khoa)

Đại học Tottori

 • Viện nghiên cứu

  Khoa Nông nghiệp, Đại học Tottori

 • Thời gian nghiên cứu

  Tháng Mười Một 18, 2022 - nay

 • Nghiên cứu viên chính

  Phó Giáo sư Tomohiro Osaki (Tiến sĩ Thú y)