Xử lý thông tin cá nhân

Công ty sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân một cách thích hợp cho các mục đích sau (sau đây gọi là "Mục đích sử dụng").
Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được khách hàng và đối tác kinh doanh ủy thác cho chúng tôi trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng sau.

(1) Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân được lưu giữ (thông tin cá nhân có thể tiết lộ)

 • Cung cấp dịch vụ bán hàng và tư vấn cho các nhà khai thác kinh doanh
 • Để sử dụng nó cho các hoạt động cần thiết để cung cấp các sản phẩm đã đặt hàng của Công ty
 • Để quản lý đúng thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký hoặc đặt hàng
 • Đối với các thủ tục giấy tờ như lập hóa đơn và thu tiền thanh toán, xác nhận thanh toán, v.v.
 • Để cung cấp các thông tin khác nhau như phân phối e-mail
 • Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để tiến hành bảng câu hỏi và nhận được ý kiến và ấn tượng khác từ khách hàng của chúng tôi.
 • Để trả lời các câu hỏi cho Công ty, yêu cầu tài liệu và các yêu cầu khác, v.v.
 • Để đưa ra các thông báo quan trọng về sản phẩm hoặc dịch vụ, v.v., khi cần thiết
 • Để phân tích dữ liệu, phân tích hiệu ứng quảng cáo, phân tích thị trường và tiếp thị
 • Để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do Công ty hoặc các đối tác kinh doanh của Công ty xử lý
 • Để xác minh danh tính của khách hàng và ngăn chặn việc sử dụng trái phép
 • Đối với các vấn đề khác ngẫu nhiên hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty
 • Liên hệ với những người có nhu cầu gia nhập Công ty, cung cấp thông tin và tiến hành tuyển chọn
 • Liên hệ với người lao động, cung cấp thông tin và quản lý lao động

(2) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân thu được thông qua ký gửi, cung cấp, v.v. (không được tiết lộ, v.v.)

 • Để xử lý thông tin người nhận của điểm đến giao hàng sẽ được xử lý khi người mua và người nhận sản phẩm, v.v. khác nhau
 • Để sử dụng thông tin cá nhân thu được từ các trang web hỗ trợ tuyển dụng việc làm, v.v. để lựa chọn tuyển dụng, v.v.

(3) Khác

 • Để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi ghi lại và giám sát nội dung của các yêu cầu qua điện thoại.

2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của người đó hoặc được pháp luật yêu cầu.

3. Gửi thông tin cá nhân

Trong phạm vi mục đích sử dụng trên, chúng tôi có thể thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ giám sát nhà thầu một cách thích hợp theo các quy định bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

4. Thủ tục yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân được lưu giữ

Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu tiết lộ, v.v. thông tin cá nhân của người do Công ty nắm giữ (thông báo về mục đích sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa nội dung, đình chỉ sử dụng, xóa, đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba và tiết lộ hồ sơ cung cấp cho bên thứ ba). Đối với các yêu cầu tiết lộ, v.v., vui lòng liên hệ với "Bàn điều tra" bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một yêu cầu tiết lộ, v.v. Vui lòng kiểm tra nội dung của mẫu yêu cầu tiết lộ, v.v., điền vào theo các mục và gửi lại. Khi đưa ra yêu cầu, bạn có thể được yêu cầu xuất trình các tài liệu chứng minh nhân thân của người đó hoặc người đại diện của họ. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu tiết lộ, v.v. qua điện thoại hoặc bằng văn bản.
Ngoài ra, nếu bạn yêu cầu "Thông báo về mục đích sử dụng" hoặc "Tiết lộ", vui lòng gửi kèm lệnh chuyển tiền qua bưu điện hoặc tem trị giá 500 yên cùng với biểu mẫu yêu cầu tiết lộ, v.v. (Nó sẽ được sử dụng như một khoản phí và bưu phí đã đăng ký để gửi câu trả lời)
Khi yêu cầu tiết lộ, v.v., bạn có thể được yêu cầu gửi các tài liệu sau để xác nhận rằng người đưa ra yêu cầu là người hoặc đại lý.

(1) Nếu người yêu cầu tiết lộ, v.v. là chính người đó, vui lòng đính kèm một trong các mục sau.

 • Bản sao bằng lái xe, hộ chiếu hoặc Thẻ số cá nhân của bạn (chỉ ở bên cạnh có tên và ảnh của bạn)
 • Bản sao thẻ trình độ quốc gia, thẻ bảo hiểm y tế, sổ lương hưu hoặc giấy chứng nhận cư trú (trong vòng 3 tháng qua, không có số cá nhân của bạn)
 • Nếu bạn là người nước ngoài, vui lòng sao chép giấy chứng nhận cư trú của bạn

(2) Khi người yêu cầu tiết lộ, v.v. là đại lý

 • Một trong các tài liệu trên và giấy ủy quyền của người đó (vui lòng nộp con dấu của người được đề cập và giấy chứng nhận đăng ký con dấu của con dấu) Nếu đại lý là đại diện pháp lý, chẳng hạn như người có thẩm quyền của cha mẹ, vui lòng gửi nội dung thể hiện mối quan hệ với người đó. Ngoài ra, nếu bạn là một người có trình độ như luật sư, vui lòng bao gồm tên nghề nghiệp và số đăng ký. )

Liên quan đến các biện pháp được thực hiện để quản lý an toàn dữ liệu cá nhân được lưu giữ, chúng tôi đã xây dựng các quy định bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và vận hành hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên sự hiểu biết về môi trường bên ngoài. Ngoài ra, khi thực sự xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi thực hiện các biện pháp quản lý an toàn từ bốn khía cạnh: tổ chức, con người, vật lý và kỹ thuật. Để biết chi tiết về các biện pháp kiểm soát an ninh, vui lòng liên hệ với bàn yêu cầu thông tin cá nhân sau đây.

5. Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra

Cookie được sử dụng cho mục đích quản lý phiên, nhưng không có thông tin cá nhân nào được thu thập.

6. Người đại diện, Trưởng phòng bảo vệ thông tin cá nhân

Người đại diện: Giám đốc đại diện Tomotaka Abe
Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân: Cán bộ pháp lý * Thông tin liên hệ là đầu mối liên hệ sau.

7. Thắc mắc

Đối với các khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, tư vấn, yêu cầu tiết lộ, v.v., vui lòng liên hệ với bàn yêu cầu thông tin cá nhân sau.

〒120−0022
1-5-4 Yanagihara, Adachi-ku, Tòa nhà Tokyo YAK Kitasenju
Hỗ trợ khách hàng của Abe Yoando Pharmaceutical Co., Ltd.
THƯ: support@abeyoando.jp
ĐIỆN THOẠI : 0120-542-434
*Giờ làm việc: Các ngày trong tuần 10:00-17:00 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ quốc gia, ngày lễ cuối năm và năm mới, và kỳ nghỉ hè)
* Khi các câu hỏi được tập trung, phản hồi có thể bị trì hoãn. Cảm ơn sự thông cảm của bạn.